Draaistroomdispuut WALDUR

Terug naar het overzicht

Begunstigersdag 2002

Holec Holland N.V.

Op vrijdag 1 februari 2002 vond de zeer geslaagde Waldurdag 2002 plaats. Dit jaar werd een bezoek gebracht aan de nieuwe vestiging van Holec Holland N.V. in Hengelo. De aankomst aldaar was nogal vertraagd omdat de buschauffeur drie kwartier lang dacht dat het nog tien minuten naar Wolfheze was. Toen hij uiteindelijk in Apeldoorn besloot het busbedrijf te bellen, hoorde hij dat hij in Arnhem de snelweg had moeten verlaten. Na een uur extra over de Veluwe rijden kwamen we uiteindelijk toch met een volle bus aan in Hengelo.

Na de ontvangst gaf Kees Smit, de algemeen directeur, een presentatie over Holec Holland N.V. Holec is een onderdeel van de Electrical Devision Delta plc. En houdt zich bezig met schakelsystemen en -componenten voor midden- en laagspanning.
Holec is onlangs verhuisd naar het een nieuwe locatie omdat de oude locatie, midden in Hengelo, te klein was geworden.

Na deze lezing gaf Roel Ritsma, manager van het lab, een presentatie over het Prof. Ir. Damstra laboratorium. In dit laboratorium worden productspecificaties in de praktijk gecontroleerd. Ook worden er producten gecertificeerd. Dit gebeurt ook voor derden. In het laboratorium vinden kortsluit- en schakelbeproevingen plaats voor laag- en middenspanningsproducten. Ook zijn er faciliteiten voor thermische en mechanische, isolatie en klimaatbeproevingen.

Na deze lezing werd een bezoek gebracht aan de fabriek waar producten voor laagspanning gemaakt worden zoals aardlekschakelaars. Na deze rondleiding volgde de lunch. Na de luch werd er een bezoek gebracht aan middenspanning Hier werd bekeken hoe een complete hoofdvoedingsstation voor middenspanning word opgebouwd. Van de kunstharsgieterij en de vacuumfabriek via de beproevingen tot en met de opbouw van het complete station.

Daarna gaf Wouter van de Akker, een van de organisatoren van de Waldurdag vanuit Holec, een lezing over de ontwikkeling van lastscheiders. Lastscheiders zijn bedoeld om onder normale belasting te kunnen schakelen. Verder moeten ze ook voor korte tijd kortsluitstromen kunnen voeren en deze kunnen inschakelen. Bij het ontwerp van deze scheiders zijn de thermische belasting, het doven van de boog en het opvangen van de krachten van belang. Vooral het goed blussen van de boog en het voorkomen van contactdender zijn niet eenvoudig.

Na deze lezing werd een bezoek gebracht aan het prof. Ir. Damstra laboratorium. Eerst werden de korsluitfaciliteiten bekeken. Het lab beschikt over een kortsluitgenerator en een drietal transformatoren om op verschillende spanningsniveaus beproevingen te doen. Professor Damstra zelf legde uit hoe op middenspanningsniveau realistische proeven kunnen worden gedaan zonder over veel vermogen te beschikken; synthetica. Tijdens de boogvorming wordt een hoge stroom met een lage spanning gegenereerd op het moment van boogvorming. Een middenspanning vanuit een tweede bron wordt op het moment van de stroomnuldoorgang kortstondig over de schakelaar gegenereerd.

Na deze uitleg was het tijd om te kijken wat er gebeurt als in een laagspanninginstallatie die niet goed beveiligd is een kortsluiting ontstaat. Hiertoe werd een driefase kortsluiting aangebracht in een laagspanningskast. Nadat iedereen veilig achter glas stond werd de sluiting vanuit de kortsluitgenerator gevoed met een stroom van 25 kA gedurende 0,3 seconde. Door de hitte van de onstane vlamboog ploft de kast en verdampt het staal in de omgeving van de boog. Op de foto's is het resultaat duidelijk te zien.
Van deze kortsluitproef bestaat ook een filmpje.

Hierna volgde er nog drie lezingen. De eerste werd gegeven door Christian Bouwmeester, een van de andere organisatoren vanuit Holec. De lezing ging over Xanura, een systeem voor huisautomatisering. In schakelaars, stopcontacten en aansluitpunten worden actieve elementen geplaatst, waardoor als deze punten een adres krijgen. Via een computer kunnen nu de schakelaars worden geprogrammeerd en kunnen vanaf willekeurige schakelaars willekeurige apparaten en lampen worden bediend. Dit soort systemen lijkt een goede toekomst te hebben aangezien de meeste bezoekers het wel in hun eigen huis wilden testen.

Daarna sprak Martin Leusekamp ovder de ontwikkeling van vacuumonderbrekers. Allereerst werd het doven van vlambogen in vacuum uitgelegd. Daarna volgde een uitleg ovder de opbouw en de processen die zich tijden het schakelen op de contacten plaatsvinden.

Tijdens de laatste lezing van Martin Binnendijk werd de ontwikkeling van middenspanningsystemen belicht. Na uitleg over de door Holec geleverde producten werd het complete ontwerpproces belicht.

Na de borrel bij Holec was er een diner bij de naastgelegen Chinees. Tijdens het uitstekende diner werd de plannen voor de nabije toekomst van Waldur bekend gemaakt. Aangezien er weer genoeg studenten energietechniek, zal in het najaar Waldur weer een bestuur hebben. Aangezien dit jaar het zesde lustrum wordt gevierd zal er in april een lustrumborrel worden gehouden. Daarnaast zal er op 13 december 2002 samen met de moedervereniging Thor, die dan haar negende lustrum viert, een gala worden georganiseerd.