Draaistroomdispuut WALDUR

Bestuur der DSD Waldur

Het bestuur wordt nu gevormd door:


Oud Waldur-besturen


Het bestuur van Links naar rechts: Rick Scharrenberg, Arno Stamps, Stan Hurkmans, Herwart Gartner

Het bestuur wordt gevormd door:


5 maart 2013 was het weer zover, een nieuw bestuur voor Waldur. Dit keer verlieten Ralph Stassen en Willie van Meijl hun bestuurszetel en focussen zich nu volledig op het afstuderen. Maar, geen paniek, de twee nieuwe kandidaten Herwart Gartner en Jeroen Linnartz stonden al meteen klaar. Onze Commissaris Externe Betrekkingen is doorgeschoven naar de voorzitterstoel en de penningmeester bleef lekker zitten.

Het bestuur wordt gevormd door:


Op de ALV van 20 juni 2012 was het dan toch zo ver, de laatste volhouders van het oude bestuur zijn met tranen in hun ogen vertrokken. Het vertrek kwam voor Raoul het zwaarst aan na 3 jaar trouwe dienst. Ook Jos met al zijn inzet heeft het team moeten verlaten, hij studeert immers bijna af. Alvast veel succes toegewenst. Na al dit verlies kunnen we wel melden dat er een nieuwe, enthousiaste garde is gevonden die het stokje met plezier over wil nemen. Graag verwelkomen we Arno Stamps als vice voorzitter en externe betrekkingen en Ruben geurts als penningmeester. Ralph heeft tijdens de ALV de hamer van Raoul over genomen en zal deze voor de komende tijd dragen. Willie kon gewoon geen genoeg krijgen van zijn functie als secretaris en vervult deze nog enige tijd.


Het bestuur van Links naar rechts: Arno Stamps, Willie van Meijl, Ralph Stassen en Ruben Geurts

Het bestuur wordt gevormd door:


Tijdens de ALV van 16 november 2011 heeft Raoul Bernards aan gegeven dat hij het zo leuk vond, dat hij graag nog een jaartje voorzitter van Waldur is. Het bestuur moet helaas afscheid nemen van Erik Hoevenaars, we zagen hem het traantje weg pinken toen hij niet langer tot het bestuur behoorde. Erik gaat een avontuur tegemoet in Zweden en daar wenst het bestuur hem veel geluk. Gelukkig heeft hij zijn opvolger mogen trainen en dit is Willie van Meijl geworden. De penningmeester wilde nog graag een termijn in het bestuur deelnemen, het bestuur wilde Jos De Regt graag houden en hebben dus samen een positie voor hem gecreŰerd als Vicevoorzitter en Commissaris externe betrekkingen. Met de hamer slag waarbij Jos de Regt is dechargereerd als penningmeester is Ralph Stassen geinstalleerd. Ralph heeft vol vreugde en genot de taak op zich genomen.


Het bestuur van Links naar rechts: Jos de Regt, Willie van Meijl, Raoul Bernards en Ralph Stassen

Het bestuur wordt gevormd door:


Na enkele vertragingen was het op de ALV van 18 februari dan eindelijk zo ver. Na 2 en een half jaar dienst heeft Michel van Eerd, die het begrip tijdelijk een nieuwe betekenis gaf, zijn penningmeester taken overgedragen aan Jos de Regt. Maarten Kremers, eveneens 2 en een half jaar lid van het bestuur, heeft met pijn in het hart de voorzittershamer overgedragen aan Raoul Bernards die daarna Erik Hoevenaars als nieuwe secretaris installeerde.


Het bestuur van links naar rechts: Erik Hoevenaars, Raoul Bernards en Jos de Regt.

Het bestuur wordt gevormd door:


Na een periode van twee en een kwart jaar plaats te hebben gehad is Jeroen Waarma op 26 augustus 2009 als secretaris gedechargeerd. Als enige kandidaat was het voor Raoul Bernards een koud kunstje om de vrijgekomen functie voor zich te winnen.


Het bestuur van links naar rechts: Raoul Bernards, Maarten Kremers, Michel van Eerd.

Het bestuur wordt gevormd door:


Op de ALV van 1 april 2009 verliet Thomas Ariaans het bestuur en werd Michel van Eerd ge´nstalleerd als penningmeester.


Het bestuur van links naar rechts: Jeroen Waarma, Maarten Kremers, Michel van Eerd.


Op de ALV van 14 oktober 2008 werd op de valreep een nieuw bestuur gevonden en daarmee een slaapconstructie voorkomen. Teun Oome is speciaal teruggekomen uit Engeland om alvorens zijn functie neer te leggen, Dirk Schoenmakers te dechargeren als secretaris, Jeroen Waarma te promoveren van penningmeester tot secretaris, Thomas Adriaans te installeren als penningmeester, Michel van Eerd te installeren als vice-voorzitter. Vervolgens maakte Teun Oome plaats voor Maarten Kremers om als voorzitter in functie te treden.


Het bestuur van links naar rechts: Michel van Eerd, Maarten Kremers, Thomas Adriaans, Jeroen Waarma


Op de ALV van 24 april 2007 werd het tijd voor de inmiddels afgestudeerde bestuursleden Inge Tigchelaar en Giel van de Wijdeven, om de taak van voorzitter over te dragen aan Teun Oome en die van penningmeester aan Jeroen Waarma.


Het bestuur van links naar rechts: Jeroen Waarma, Teun Oome, Dirk Schoenmakers


27 oktober 2006 nam Waldur afscheid van twee bestuursleden: voorzitter Bart Pluijms en secretaris Jan Schellekens. Inge Tigchelaar werd gedechargeerd als commissaris externe betrekkingen en ge´nstalleerd als voorzitter. Dirk Schoenmakers maakte het bestuur compleet als secretaris.


Het bestuur van links naar rechts: Dirk Schoenmakers, Inge Tigchelaar en Giel van de Wijdeven


9 juni 2006 heeft er weer een verandering in de samenstelling van het bestuur van Waldur plaatsgevonden. Inge Tigchelaar heeft als vierde bestuurslid plaatsgenomen in het bestuuur. Zij zal de functie 'Commissaris Externe Betrekkingen' vervullen.


Het bestuur van links naar rechts: Inge Tigchelaar, Jan Schellekens, Giel van de Wijdeven en Bart Pluijms.


7 april 2006 was de ALV waarop Alexander Bosman in het bestuur werd vervangen door Giel van de Wijdeven.


Het bestuur van links naar rechts: Jan Schellekens, Bart Pluijms en Giel van de Wijdeven.


Op de ALV van 1 april 2005 is een nieuw bestuur van DSD Waldur benoemd.


Het bestuur van links naar rechts: Jan Schellekens, Bart Pluijms en Alexander Bosman.


Van Thijs van Schendel werd afscheid genomen, en de vakante plek als Penningmeester werd overgenomen door Marcel Hamoen.


Het bestuur van links naar rechts: Marcel Hamoen, Pim Jacobs en Justin van Essen.


Op de ALV van 28 januari 2004 is Pim Freij gedechargeerd uit het bestuur van DSD Waldur. Zijn taak als secretaris is overgenomen door Justin van Essen, afstudeerder van de vakgroep EPE.


Het bestuur van Waldur is duidelijk op het goede spoor. (v.l.n.r. Thijs van Schendel, Justin van Essen en Pim Jacobs.)


Op de ALV van 16 oktober 2003 is een nieuw bestuur van DSD Waldur benoemd. Drie ruwe bonken die Waldur de komende tijd de bonkige baren van de echte elektrotechniek over zullen loodsen.


Het bestuur Magnefixt het even. (v.l.n.r. Pim Freij, Thijs van Schendel en Pim Jacobs.)


De herstart van DSD Waldur vond plaats in Oktober 2002. De volgende mensen vormden het eerste bestuur van het draaistroomdispuut.


De inrichting van de nieuwe Waldurkamer wordt uitgezocht bij de IKEA van de energietechniek. (v.l.n.r. Helm Jansen, Davy Thielens en Pim Jacobs.)